1. Начало
  2. За Brother
  3. Програма за рециклиране
  4. Рециклиране на устройства

Рециклиране на устройства

 

Устройствата Brother се събрат и рециклират в съответствие с европейското законодателство и директивата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (WEEE). Законодателството очертава поредица от цели на които компаниите трябва да отговарят, за да се намали количеството на отпадъци от електроника, постъпващи за депониране. За да предадете вашите устройства за рециклиране, моля свържете се с оторизираната за вашата община фирма за отработване на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.