Error: Generic Text label 'Added to basket' not set for language 'bg-BG' (Site: 'MAIN-CEE').

Blue Angel

Етикетът на Blue Angel обозначава продукти, които спестяват ресурси и опазват околната среда. Критериите за придобиване на етикета са строги и оценявани от независимо жури. Одобряват се продукти, които притежават високо качество и дълъг експлоатационен живот, ниска степен на използване на енергия и минимално въздействие върху качеството на въздуха в затворени помещения. Изисквания за рециклиране са трябва да бъдат взети под внимание, когато се продукта се проектира и произвежда. Brother е първият производител на принтери, предлагащ Blue Angel сертифицирани мултифункционални мастилено-струйни устройства през 2008 година.

Nordic Swan Ecolabel

The Nordic Swan е официален еко етикет в скандинавския регион и защитава само най-добрите практики в защита на околната среда. Ние получихме първаия ни Nordic Swan етикет през 2009 г. и сега много от нашите продукти се отличават с тази акредитацията. Етикетът обхваща целия жизнен цикъл на продуктите, от създаването до поддръжката, модернизация и обезвреждане, както и ключови характеристики, като качество на продукта. Изискванията включват ниска консумация на енергия в режим на покой и двустранен печат, за да се намали консумацията на хартия. Ниски емисии и нивата на шума са също от значение.