Error: Generic Text label 'Added to basket' not set for language 'bg-BG' (Site: 'MAIN-CEE').

Послание от Президента на Brother 

Създаване на устойчиво общество


Глобалната тенденция към устойчиво развитие

През септември 2015г., Програмата за устойчиво развитие 2030  беше приета на срещата на върха на Организацията на обединените нации. Дневният ред поставя Целите за устойчиво развитие от 2016 г. до 2030 г. (които определят идеалната ситуация на света), за да постави света по пътя към устойчиво развитие. Целите за развитие изискват действия за справяне с влошаващите се екологични проблеми, като глобалното затопляне, замърсяването, и загубата на биологично разнообразие.

 

Обещавание за активни и постоянни усилия

Brother Group Global Charter ("Глобална харта") е въведена през 1999, за да осигури основата за всички дейности в Brother Group на световния пазар. В Глобалната харта, Brother Group обещава да изиграе своята роля, за да помогне на обществото за постигне на устойчиво развитие чрез активно и непрекъснато отчитане на въздействието на всички аспекти от дейността си върху околната среда. През 2010 г. Brother Group създава слогана "Brother Earth", и увеличава усилията си в опазване на биологичното разнообразие със заинтересованите страни, въз основа на мотото "Работим с вас за по-добра околна среда."


Резултати от Плана за действие в защита на околната среда (2011-2015)

Ние идентифицирахме важните въпроси и си поставихме амбициозни цели в рамките на плана на Brother Group за защита на околна среда (2011-2015 г.). Придобихме няколко акредитации от сертифициращите органи на няколко държави, разкрихме информация за новите продукти продукти относно екологичността, и постоянно повишаваме нашите усилия за навременно изпълнение на новите закони и разпоредби, приети в различните региони. Ние защитаваме екосистемите на горите и океаните в повече от 100 локации по целия свят, с участието на 43 обекта от Brother Group. Трябва да отбележим, че по отношение на намаляването на емисиите на CO2, в производствените съоръжения извън Япония са постигнати средносрочните цели за 2020 година (1-ви април, 2020-31 Март 2021). По този начин е достигнат  стабилен напредък, в сътрудничество със заинтересованите страни.

 

Осигуряване на дълго и успешно бъдеще

През март 2016, Brother Group създаде средносрочна бизнес стратегия "CS B2018" базирана на Глобалната Харта на Brother Group, като пътна карта за постигане Global Vision 21 -  средносрочен и дългосрочен план за корпоративната визия. Ние ще увеличим усилията си, за да отговорим на Плана за действие в защита на околната среда 2018 (2016-2018) (насоки за дейността по опазване на околната среда CS B2018) с цел по-нататъшно повишаване на доверието в Brother от страна на клиентите; изграждане на компания, в която служителите ще са горди да бъдат част от екипа, и която да има дълго и успешно бъдеще.

Brother Industries, Ltd.
Представителен директор и президент
Toshikazu Koike

Социална и етична политика

Brother се гордее със своите почтени практики на бизнес, построен върху солидните основи на доверието и интегритета. Нашата етична политика и Глобалната харта, ръководят нашите взаимоотношения със заинтересованите страни, гарантирайки глобална съгласуваност в нашите решения, действия и поведение, помагайки ни да постигнем нашата философия "На ваша страна"  във всичко, което правим.

Вижте повече

Политика по опазване на околната среда

Brother стреми непрекъснато да намали въздействието върху околната среда и повишаване на устойчивостта на нашите бизнес операции. Нашите екологични показатели се отчитат на всеки етап от жизнения цикъл на продукта, от проектиране, разработване и производство до употреба, обезвреждане и рециклиране.

Вижте повече