1. Начало Brother
  2. Какво е GDPR

Този Регламент съдържа нови права за физическите лица , както и нов набор от строги задължения за бизнеса, като компанията Brother, която държи и обработва вашите лични данни.

За Brother придобиването и запазването на доверието на нашите клиенти и бизнес партньори винаги е било основен приоритет. Приветстваме положителните промени, които този регламент въвежда.

Тези нови европейски правила предоставят на гражданите повече контрол върху това как се съхраняват и използват техните лични данни.

Личните данни са събрани от Brother чрез регистрации на продукти, данни за онлайн профила и други методи.

Използваме тези данни , за да продължим да ви предоставяме обслужването, което сте имали до момента, както и възможността да получавате подходящата за вашите нужди информация.

Винаги използваме тези данни справедливо, по предназначение и в съответствие с нашата политика за поверителност.

Съгласно новите насоки съгласието да се събират и използват тези лични данни трябва да бъдe конкретно, информирано, недвусмислено и свободно дадено. Когато клиентите ни не са ни дали съгласието си, не можем да ги използваме за маркетингови цели.

Ако не спазваме правилата ще последват сериозни правни последствия за компанията Brother.

"Лични данни" се дефинира като всякаква информация, свързана с лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез препратка към идентификатор.

Примерите за идентификатор са имена, адреси, идентификационни номера, онлайн идентификатори (включително IP адреси), както и всеки един или повече фактори, които определят човека като културна, социална, генетична, физическа и икономическа информация.

Лицата имат права върху личната си информация, като например правото на заличаване, ограничаване на обработката и правото да поискат копие на всички данни.

Business woman in an office

Търсите по-подробна информация?

Можем да Ви уверим, че приемаме събирането, съхранението и използването на Вашите лични данни изключително сериозно. За по-подробна информация можете да видите пълната ни политика за поверителност.

Свържете се с нас за повече информация