1. Начало Brother
 2. Декларация за поверителност

Brother се ангажира да зачита и защитава Вашето право на неприкосновеност на личния живот, когато осъществявате достъп до и използвате нашите услуги. Настоящата декларация определя по какъв начин използваме, събираме, прехвърляме, съхраняваме и разкриваме Вашите данни.

Настоящата Декларация за поверителност, заедно с всички приложими Условия за ползване на уеб сайта и Известието за „бисквитки“ описва използването от Brother на лична информация, събрана от Вас чрез изброените по-долу онлайн услуги, независимо дали сте гост или регистриран потребител:

 • всеки уеб сайт на Brother, който има връзка към тази Декларация за поверителност („Уебсайт“);
 • Уеб формуляри на Brother;
 • Оторизирани сервизни центрове на Brother
 • приложения за мобилни устройства;
 • Управлявани услуги за печат;

Настоящата Декларация за поверителност също така определя начина, по който Brother използва предоставената на Brother лична информация по алтернативни начини, като например по телефона, по имейл или чрез алтернативна кореспонденция.

Когато използвате конкретна услуга, която е достъпна чрез уеб сайт, може да има допълнителни условия, които се отнасят до обработването на Вашата лична информация, затова е важно да прочетете приложимите Общи условия за всяка услуга, която използвате. В случай и доколкото е налице конфликт или несъответствие между тези допълнителни условия и тази Декларация за за поверителност, политиката и условията за конкретна услуга ще надделеят над тази Декларация за поверителност.

Освен това, уеб сайтът може периодично да съдържа връзки към и от уеб сайтовете на нашите партньорски мрежи, рекламодатели, свързани фирми или други трети страни. Ако следвате връзка към някой от тези уеб сайтове, имайте предвид, че тези уеб сайтове имат свои собствени Политики за право на неприкосновеност на личния живот и Политики за „бисквитки“, които регулират използването на Вашата лична информация, което Ви препоръчваме внимателно да прегледате, преди да изпратите Ваши данни. Brother не поема никаква отговорност или задължения за тези политики и практиките за правото на неприкосновеност на личния живот на такива уеб сайтове на трети страни.

Европейското подразделение на групата Brother определи Службата на комисаря по информацията на Обединеното кралство за свой водещ орган за защита на данните за целите на Общия регламент относно защитата на данните („Регламент“).

Препоръчваме ви да се свържете с нас, ако имате някакви притеснения относно това известие и неговото приложение. Подробности за това как да направите това са изброени по-долу.

Кой събира информация?

Brother International Europe Limited, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Англия и Уелс под фирмен номер 664172, чието седалище е на адрес Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE („Brother“) е европейското седалище на групата Brother. Brother International Europe Limited има клонове в Европейския съюз, както и мрежа от търговски дружества в целия Европейски съюз. Вашият местен браншови офис е Брадър Централна и Източна Европа, Търговско Представителство България, дружество с нестопанска цел, регистрирано в България под фирмен номер 130830273, чийто адрес на управление е гр. София, ж.к.София парк Търговска зона бл. 16Б, етаж 2, офис 5. И двете дружества контролират данните, събрани чрез уеб сайт или във връзка с него, или чрез някоя от изброените по-горе онлайн услуги.

Brother International Europe Limited е европейското седалище на Brother Industries Limited, базирана в Нагоя, Япония. Brother е световен производител и дистрибутор на принтери и шевни машини, както и бизнес решения, която осъществява дейност в над 40 страни по целия свят.

Информация, която събираме

Brother може да събира и обработва информация за Вас, като например:

 • Информация, която можете да предоставите, когато попълвате формуляри или по някакъв друг начин изпращате или предоставяте информация на даден уеб сайт или услуга от Brother. Това включва например:

(a) предоставена информация при регистрация като потребител на уеб сайт или за услуги, предоставени от Brother;
(b) предоставена информация във всякакви документи, материали, комуникации или друго съдържание, качени, предавани, споделяни, разпространявани или по друг начин предоставени от Вас във връзка с използването на уеб сайтове или услуги, предоставяни от Brother (включително, без ограничение, видео и/или звукови записи на всякакви уеб конференции, хоствани или посещавани периодично от Вас чрез Omnijoin).

(c) вашия имейл адрес, IP адрес на браузъра и адрес за фактуриране при извършване на проверки за предотвратяване на измами на нашите уебсайтове.

 • Ако се свържете с нас по някаква причина, Brother може да поддържа протокол за тази кореспонденция.
 • Информация, която може да бъде събрана чрез инструмент за откриване и докладване на грешки, който събира от доклади данни за грешки и по Ваш избор изпраща тези данни на Brother, за да бъде Brother информиран за всякакви софтуерни грешки или проблеми, които могат да възникнат по време на използването на Уебсайта или други услуги на Brother.
 • Подробности за Вашите посещения в уеб сайтовете, дейностите, които извършвате при използване на предоставените от Brother услуги, независимо дали чрез уеб сайтовете и ресурсите, до които осъществявате достъп на или чрез уеб сайтовете.

Как използваме Вашата информация

Brother може да използва събраната за Вас информация по следните начини:

 • За да Ви представя съдържание и информация на Уеб сайтовете на Brother по най-подходящия за Вас начин, и за оборудването и устройствата, с които преглеждате Уеб сайтовете;
 • За да Ви предоставим информация, продукти или услуги, които сте поискали от Brother или които Brother смята, че може да Ви заинтересуват, когато сте се съгласили да се свържат с Вас за такива цели;
 • Да Ви предоставяме услуги, които може да поискате от Brother (независимо дали са платени ли не), да комуникираме с Вас във връзка с тези услуги и да обработваме всякакви поръчки за продукти или услуги според нуждите;
 • Да провеждаме клиентски и пазарни проучвания, за да подобрим нашите продукти и услуги; или
 • Да управлява и администрира Вашите профили и да се свърже с Вас, периодично, доколкото е необходимо, във връзка с използването на уеб сайтове и/или услуги на Brother, включително, но не само, с известие до Вас за промени в нашите услуги на уеб сайта и на каква основа те са предоставени.

При определени обстоятелства, Brother може да предостави на трети страни обобщена информация за потребителите на своите Уеб сайтове или Услуги. Това може да включва информация за Вашия компютър, включително къде се намира Вашият IP адрес, операционна система и тип браузър, за администриране на системите, за идентифициране и наблюдение на потенциалните пазари и за съобщаване на обобщена информация на нашите рекламодатели. Това са статистически данни за действията и моделите на браузване от нашите потребители и не идентифицират никое физическо лице.

Къде съхраняваме Вашите данни

Като цяло, Brother ще съхранява и обработва Вашата лична информация в рамките на Европейската икономическа зона. Данните, които Brother събира от Вас, обаче, могат да бъдат прехвърлени и съхранявани в страна извън Европейската икономическа зона, чиито закони може да не осигурят същото ниво на защита на Вашите данни, въпреки че винаги ще гарантираме, че те се ползват от еквивалентно ниво на защита, и че всички организации, които обработват Вашите лични данни извън Европейския съюз или Brother Group, трябва да спазват нашите изрични указания относно Вашата лична информация.

Въпреки че Brother ще се стреми да защити вашата лична информация, след като я получи, ние не носим отговорност за предаването на информация до нас чрез интернет, което може да не е напълно защитено. За избягване на съмнения, Brother не носи отговорност за загуби или щети, които може да понесете в резултат на настройките на вашето устройство или незащитена интернет връзка.

Когато Brother Ви е предоставил или Вие сте избрали парола за достъп до определени части от даден уеб сайт или Вашия регистриран потребителски акаунт, не бива да споделяте тази парола с други хора.

Актуализиране на Вашата информация

Когато изпращате информация на Brother, трябва да положите усилия да гарантирате, че такава информация е точна, и да ни уведомите, ако подобна информация се промени, така че да не поддържаме неточна информация за Вас. Ако сте регистрирали профил за уеб сайт, можете да преглеждате и актуализирате сами Вашата лична информация по всяко време, като влезете във Вашия профил.

Разкриване на Ваша информация

Brother ще пази Вашата лична информация в групата на Brother, освен когато разкриването е задължително или разрешено от закона. Моля, имайте предвид, че някои дружества от групата Brother се намират извън Европейската икономическа зона. Моля, вижте раздела „Къде съхраняваме Вашите данни“ по-горе за допълнителна информация.

По принцип няма да разкриваме Ваша лична информация извън групата на Brother, но понякога Brother може да разкрие лична информация със съответните гаранции при следните обстоятелства:

 • Ако Brother продава стопанска дейност или активи, в който случай Brother може да разкрие Вашата лична информация на бъдещия купувач на такава стопанска дейност или активи;
 • Ако Brother или по-голямата част от нашите активи са придобити от трета страна, в който случай личната информация, съхранявана от Brother за Вас и други техни клиенти, ще бъде част от прехвърлените активи;
 • Ако Brother възложи услуги на подизпълнители, които изискват обработването на Вашата информация, например, когато се ангажира трета страна: (i) да предоставя и поддържа всякакво ИТ оборудване, използвано за съхраняване и достъп до Вашата лична информация; (ii) да хоства и поддържа този уеб сайт; (iii) във връзка с предоставянето на определени услуги, предоставени на Вас или чрез този уеб сайт;
 • Ако Brother е задължен да разкрие или да сподели Ваша лична информация, за да осигури съответствие с правно задължение или за да приложи или изпълни каквито и да било Общи условия, отнасящи се до даден уеб сайт; или за защита на правата, собствеността или безопасността на всяко лице (включително например за целите на откриване и предотвратяване на измами).

 

Защо Brother използва моята информация?

Ние ще използваме вашата информация само когато законът ни позволява. Най-често ние ще използваме вашата информация при следните обстоятелства:

 • Когато трябва да изпълним договор, който предстои да сключим или сме сключили с вас.
 • Когато това е необходимо за нашите законни интереси (или тези на трета страна) и вашите интереси и основни права не отменят тези интереси.
 • Където трябва да се съобразим със законово задължение.

Кога Brother ще се свърже с мен за маркетингови цели?

Brother ще Ви информира (при събиране на Ваша информация), ако Brother желае да използва Вашите данни за маркетингови цели, но ще направи това само ако дадете Вашето съгласие за такова използване на Ваша лична информация. Можете да упражните Вашето право да предотвратите такава употреба, когато Brother събира Ваши данни, като посочите, че не желаете да се свързват с Вас за маркетингови цели. Можете също така да уведомите Brother, ако по-късно промените решението си, като се свържете с Brother на [имейл адрес] или чрез Вашия профил в уеб сайта.

Колко време Brother ще съхранява моята информация?

Brother ще съхранява Вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо за съответната дейност, за която е предоставена информацията. Ако изтриете профил в уеб сайта, Вашата лична информация се изтрива или анонимизира и се използва единствено за аналитични цели.
Информация, предоставена чрез уеб формуляри, се запазва и използва за период от 6 месеца и след това се анонимизира и се използва единствено за аналитични цели.

Вашите права

Съгласно Регламента, имате правото да изискате подробности за всякаква информация, която се съдържа във връзка с Вас, да поискате да бъдат отстранени всички грешки във вашата информация и, при определени обстоятелства, може да поискате изтриване на лична информация или прекратяване на обработването на Вашата лична информация. Ако поискате достъп до каквато и да е информация за Вас, Brother ще обработи това искане, в съответствие с Регламента, със съответните изменения, промени или допълнения към него периодично. За да гарантираме, че всяко такова искане е истинско и че не правим разкриване на лична информация на никого, различен от субекта на данните, когато основателно подозираме, че искането е измамно, можем да поискаме да предоставите доказателство за идентификация.
Можете да изтриете профил на уеб сайт на Brother, като следвате процедурите, описани в профила на Brother Online.

Бисквитки

Brother използва „бисквитки“ на своите уеб сайтове. За повече информация относно използваните от Brother „бисквитки“ и целите, за които Brother ги използва, моля, вижте нашето Известие за бисквитки.
Бисквитки“ са малки по размер данни, които могат да включват уникални идентификатори, изпращани до Вашия компютър, мобилен телефон или таблет. Те се използват за съхраняване или извличане на информация за Вас и за Вашето устройство, обикновено с цел да Ви се предостави персонализирана уеб практика.

Промени в тази Декларация да поверителност

Brother може периодично да променя настоящата Декларация за поверителност и ще посочи това на тази страница или на друго място в уеб сайта. Необхидимо е периодично да проверявате тази страница, за да се осведомите за промените, които сме направили, тъй като те са обвързващи за Вас.

Допълнителна информация относно защитата на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните

За да научите повече за защитата на вашата лична информация, посетете уебсайта на местния орган за защита на личните данни.
Ако желаете да се свържете с нас с конкретни въпроси или притеснения във връзка с тази Декларация за поверителност, моля, свържете се с нас на privacy@brother-cee.com, или се свържете с нашия Европейски мениджър за защита на данните, като изпратите имейл на privacy@brother.co.uk или писмо на Мениджъра за защита на данните - Brother International Europe Limited, Brother House, 1 Tame Street, Manchester M34 5JE. Ако Мениджърът за защита на данните не е в състояние да се справи задоволително с вашето запитване и трябва да се обърнете към орган за защита на данните, препоръчваме ви да се обърнете към местния орган за защита на личните данни във вашата юрисдикция.

Връзка с нас

Брадър Централна и Източна Европа ГмбХ.
Търговско представителство България
гр. СОФИЯ
ж.к.София парк Търговска зона бл 16В,
ет. 2. офис2.4 пк 1766
Телефон: 00359 2 958 35 25
Факс: 00359 2 850 41 41