Error: Generic Text label 'Added to basket' not set for language 'bg-BG' (Site: 'MAIN-CEE').

Цялостно наблюдение на устройствата в офиса

Получаване на актуална информация на вашия компютър, за каквито и да е промени, като например ниско ниво на тонер или предупреждения за смяна на мастило, както и липса на хартия в тавата. Можете да видите информация за общия брой отпечатани страници, както и точното местоположение на устройствата във вашата организация.

Функции и предимства

  • Едновременно наблюдение на всички устройства
  • Актуални съобщения за проблеми, като например ниско ниво на тонера
  • Може да се използва за наблюдение и настройка на устройствата
  • Може да се използва за обновяване на фърмуера на устройствата
  • Достъп до всички функции на устройствата
  • Управление на принтерите независимо то тяхното разположение.