1. Начало Brother
 2. Условия за използване

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБ САЙТ
 
КАКВО СЕ СЪДЪРЖА В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ?

Тези условия Ви разясняват правилата за ползване на нашия уеб сайт www.brother.bg (нашия уеб сайт).

КОИ СМЕ НИЕ И КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

www.brother.bg е уеб сайт, управляван от Брадър Централна и Източна Европа Търговско Представителство („Ние“). Ние сме регистрирани в България под фирмен номер 130830273 и със седалище на адрес София, Ж.К. София Парк, Търговска зона, сграда 16Б, Етаж 2, Офис 5. Ние сме частно дружество с ограничена отговорност. За да се свържете с нас, моля, изпратете имейл до office@brother.bg, или се обадете на нашия телефон за обслужване на клиенти на 0700 19 117.

КАТО ПОЛЗВАТЕ НАШИЯ УЕБ САЙТ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Като ползвате нашия уеб сайт, Вие потвърждавате, че приемате тези условия на ползване и че сте съгласни да ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези условия, не трябва да използвате нашия уеб сайт. Препоръчваме Ви да отпечатате копие от тези условия за бъдещи справки.

ИМА И ДРУГИ УСЛОВИЯ, КОИТО МОЖЕ ДА СА ПРИЛОЖИМИ ЗА ВАС

Тези условия на ползване се отнасят до следните допълнителни условия, които важат и за използването на нашия уеб сайт:

 • Нашата Политика за правото на неприкосновеност на личния живот https://www.brother.bg/privacy-policy, която определя условията, при които обработваме всяка лична информация, която събираме от Вас или която ни предоставяте. Като използвате нашия уеб сайт, Вие се съгласявате с подобно обработване и гарантирате, че предоставената от Вас информация е точна.
 • Нашата Политика за „бисквитки“ https://www.brother.bg/about-brother/cookie-policy, която съдържа информация за „бисквитките“ на нашия уеб сайт.

МОЖЕ ДА ПРАВИМ ПРОМЕНИ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Ние изменяме тези условия периодично. Всеки път, когато искате да използвате нашия уеб сайт, моля, проверете тези условия, за да сте сигурни, че разбирате условията, валидни към този момент.

МОЖЕ ДА ПРАВИМ ПРОМЕНИ НА НАШИЯ УЕБ САЙТ

Може да актуализираме и променяме нашия уеб сайт периодично, за да отразим промени в нашите продукти, нуждите на нашите потребители и нашите бизнес приоритети.

МОЖЕ ДА ПРЕУСТАНОВИМ ИЛИ ДА ПРЕКЪСНЕМ НАШИЯ УЕБ САЙТ

Нашият уеб сайт е безплатен. Не гарантираме, че нашият уеб сайт или неговото съдържание винаги ще бъде достъпно или непрекъснато. Може да прекратим, прекъснем или ограничим наличието на целия или част от нашия уеб сайт поради бизнес и оперативни причини. Ще се опитаме да Ви дадем навременно предупреждение за всяко спиране или прекъсване.
 
Също така, Вие носите отговорност към всички лица, които имат достъп до нашия уеб сайт чрез Вашата интернет връзка, да са наясно с тези условия на ползване и други приложими условия, както и да ги спазват.

НАШИЯТ УЕБ САЙТ Е ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Нашият уеб сайт е насочен към лица, живеещи в България. Ние не декларираме, че съдържанието, достъпно на нашия уеб сайт или чрез него, е подходящо за използване или достъпно на други места.

ТРЯБВА ДА ПАЗИТЕ СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ НА ВАШИЯ ПРОФИЛ

Ако си изберете или Ви е предоставен потребителски идентификационен код, парола или друга информация, като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате тази информация като поверителна. Не трябва да я разкривате на трета страна.
 
Ние имаме право, по всяко време, да деактивираме идентификационен код или парола за потребител, независимо дали е избран от Вас или сме Ви го предоставили, ако по наша основателна преценка Вие не сте изпълнили някоя от разпоредбите на настоящите условия на ползване.
 
Ако знаете или подозирате, че друго лице, различно от Вас, знае Вашия потребителски идентификационен код или парола, трябва незабавно да ни уведомите на адрес office@brother.bg.

КАК МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАТЕРИАЛ НА НАШИЯ УЕБ САЙТ

Ние сме собственикът или лицензополучателят на всички права върху интелектуалната собственост в нашия уеб сайт и в материалите, публикувани на него. Тези произведения са защитени от закони за авторското право и договори по целия свят. Всички тези права са запазени.
 
Можете да отпечатате едно копие и да изтеглите извлечения от всяка страница(и) от нашия уеб сайт за лична употреба и можете да привлечете вниманието на други лица от Вашата организация към съдържанието, публикувано на нашия уеб сайт.
 
Забранено е да променяте по какъвто и да е начин хартиените или цифровите копия на материали, които сте отпечатали или изтеглили, както и да използвате илюстрации, снимки, видео или аудио поредици, или графики отделно от придружаващия текст.
 
Нашият статут (и този на всички идентифицирани сътрудници) като автори на съдържание на нашия уеб сайт, трябва винаги да се признава.
 
Забранено е да използвате каквато и да е част от съдържанието на нашия уеб сайт за търговски цели, без да сте получили лиценз за това от нас или от нашите лицензодатели.
 
Ако отпечатате, копирате или изтеглите някоя част от нашия уеб сайт в нарушение на тези условия на ползване, Вашето право да използвате нашия уеб сайт ще бъде незабавно преустановено и Вие, по наше усмотрение, трябва да върнете или унищожите всички копия на направените от Вас материали.

НЕ СЕ ПРЕДОВЕРЯВАЙТЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА ТОЗИ УЕБ САЙТ

Съдържанието на нашия уеб сайт е предоставено само за обща информация. То не е предназначено да предлага съвети, на които следва да разчитате. Необходимо е да получите професионална или специализирана консултация, преди да предприемете или въздържите от каквото и да е действие произтичащо от съдържанието на нашия уеб сайт.
 
Въпреки че полагаме основателни усилия да актуализираме информацията на нашия уеб сайт, ние не правим никакви изявления, не даваме гаранции или обезпечения, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на нашия уеб сайт е точно, пълно или актуално.

НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА УЕБ САЙТОВЕ, КЪМ КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ ВРЪЗКА

В случаите, когато нашият уеб сайт съдържа връзки към други уеб сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки се предоставят единствено за Ваша информация. Тези връзки не следва да се тълкуват като одобрени от нас уеб сайтове, или одобрена от нас информация, която можете да получите от тях.
 
Нямаме контрол върху съдържанието на тези уеб сайтове или ресурси.

СЪДЪРЖАНИЕТО, ГЕНЕРИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НЕ СЕ ОДОБРЯВА ОТ НАС

 
Този уеб сайт може да включва информация и материали, качени от други потребители на уеб сайта, включително в табла за обяви и чат стаи. Тази информация и тези материали не се потвърждват или одобряват от нас. Мнения, изразени от други потребители на нашия уеб сайт, не представляват нашите възгледи или ценности.
 
Ако искате да изпратите оплакване от информация и материали, качени от други потребители, моля да се свържете с нас на office@brother.bg

НАШАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОНЕСЕНИ ОТ ВАС ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ

Независимо дали сте индивидуален потребител или бизнес потребител:

 • Ние не изключваме, нито ограничаваме по някакъв начин нашата отговорност към Вас, когато това би било незаконно. Това включва отговорност за смърт или телесно увреждане, причинено поради наша небрежност или небрежност от страна на наши служители, агенти или подизпълнители, както и за измама или измамно погрешно представяне.

Ако сте бизнес потребител: 

 • Изключваме всички предполагаеми условия, гаранции, декларации или други условия, които може да са приложими за нашия уеб сайт или за някакво съдържание в него.
 • Ние не носим отговорност пред Вас за загуби или вреди, независимо дали по договор, деликт (включително небрежност), нарушение на законоустановено задължение или по друг начин, дори и да е предвидимо, произтичащо от или във връзка със:
 1. използване или невъзможност за използване на нашия уеб сайт; или
 2. използване или разчитане на всякакво съдържание, показвано на нашия уеб сайт.
 • По-специално, ние не носим отговорност за:
 1. загуба на печалба, продажби, бизнес или приходи;
 2. прекъсване на дейността;
 3. загуба на очаквани спестявания;
 4. загуба на бизнес възможност, репутация или престиж; или
 5. всякаква непряка или последваща загуба или вреда.

Ако сте индивидуален потребител:

 • Моля, обърнете внимание, че предоставяме нашия уеб сайт само за домашна и лична употреба. Вие се съгласявате да не използвате нашия уеб сайт за търговски или бизнес цели и ние не носим отговорност за загуба на печалба, загуба на бизнес, прекъсване на бизнес или загуба на бизнес възможности.
 • Ако дефектно цифрово съдържание, което сме Ви предоставили, увреди Ваше устройство или цифрово съдържание, и това е причинено поради неполагане от наша страна на разумни грижи и умения, ние ще възстановим вредите или ще Ви платим обезщетение. [Ние, обаче, не носим отговорност за вреди, които бихте могли да избегнете, като следвате нашите съвети за прилагане на актуализацията, която Ви предлагаме безплатно, или за вреди, причинени от неспазването на инструкциите за монтаж или наличието на минималните системни изисквания, препоръчани от нас.]

НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВИРУСИ, А ВИЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА НЕ ГИ ВЪВЕЖДАТЕ

Ние не гарантираме, че нашият уеб сайт ще бъде защитен или без бъгове и вируси.
 
Вие носите отговорност за конфигурирането на Вашата информационна технология, компютърни програми и платформа за достъп до нашия уеб сайт. Трябва да използвате Ваш собствен антивирусен софтуер.
 
Не трябва да злоупотребявате с нашия уеб сайт чрез съзнателно въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден. Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашия уеб сайт, до сървъра, на който се съхранява нашият уеб сайт, или до сървър, компютър или база данни, свързани с нашия уеб сайт. Не трябва да атакувате нашия уеб сайт чрез атака за блокиране на услуги или от координирани атаки за блокиране на услуги. Нарушаването на тази разпоредба представлява престъпление по Закона за злоупотреба с компютър от 1990 г. (Computer Misuse Act 1990). Ние ще докладваме за такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще сътрудничим с тях, като им разкрием Вашата самоличност. В случай на такова нарушение, Вашето право да използвате нашия уеб сайт ще бъде незабавно прекратено.

ПРАВИЛА ЗА ВРЪЗКА КЪМ НАШИЯ УЕБ САЙТ

Можете да имате връзка към нашата начална страница, ако го направите по начин, който е прозрачен и законосъобразен и не вреди на нашата репутация или извлича предимство от нея.
 
Забранено е създаването на връзка по начин, който да предполага някаква форма на асоцииране, одобрение или потвърждение от наша страна, когато няма такава. Забранено е създаването на връзка към нашия уеб сайт от уеб сайтове, които не са Ваша собственост.
 
Нашият уеб сайт не трябва да бъде рамкиран на друг уеб сайт, нито може да създавате връзка към която и да е част от нашия уеб сайт, различна от началната страница.
 
Ние си запазваме правото да оттеглим, без предизвестие, разрешението за предоставяне на връзка.
 
Уеб сайтът, към който предоставяте връзка, трябва да отговаря във всички отношения на стандартите за съдържание, посочени в настоящите Условия на ползване на уеб сайта.
 
Ако искате да предоставите връзка или да използвате съдържание на нашия уеб сайт, различно от горепосоченото, моля, свържете се с нас на office@brother.bg.

КОИ ЗАКОНИ НА ДЪРЖАВАТА СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВСЯКАКВИ СПОРОВЕ?

Ако сте потребител, моля, имайте предвид, че настоящите условия на ползване, техният предмет и тяхното формиране се уреждат от законите на Вашата държава на пребиваване. Вие и ние се съгласяваме, че съдилищата на България ще имат изключителна юрисдикция.
 
Ако сте Юридическо лице, настоящите условия на ползване, техният предмет и тяхното формиране (както и всички извъндоговорни спорове или искове) се уреждат от закона на България. Вие и ние се съгласяваме с изключителната компетенция на съдилищата в България.

НАШИТЕ ТЪРГОВСКИ МАРКИ СА РЕГИСТРИРАНИ

Името и логото на Brother са регистрирани търговски марки в цяла Европа. Нямате право да ги използвате без нашето одобрение.