1. Начало
  2. Условия за използване

Правила и условия

Условия за използване


Чрез използването на нашия уеб сайт, Вие се съгласявате със събирането и използването на Вашите лични данни за ограничени цели, при спазване на условията, определени в тази декларация за поверителност на данните. Всички модификации или промени в нашата декларация за поверителност на данни ще бъдат публикувани на тази страница. Настоящият уеб сайт http://www.brother.bg предоставен от Брадър Централна и Източна Европа Гмбх, може да се използва само за информационни цели. Чрез използване на уеб сайта или сваляне на материали от сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с правилата и условията, изложени тук. Ако не сте съгласни да се обвържете с настоящите Общи условия, не използвайте този уеб-сайт или не изтегляйте материали от сайта. Сайтът съдържа връзки към други уеб сайтове, управлявани от лица, свързани с Brother. Използването на тези уеб сайтове, е предмет на сроковете и условията, специфични за тези уеб сайтове. В допълнение, може да се наложи да се съгласите с други срокове и условия, включително, но не само на тези от лицензионно споразумение за крайния потребител, когато теглите определено съдържание, което, за избягване на съмнение и в случай на възможен конфликт, ще надделее. Ако имате някакви коментари или въпроси относно настоящите Общи условия или Уебсайта, моля свържете се с Уеб административния екип, използвайки данните за контакт в края на този документ.


Използване на материали


Brother или трети страни, които са лицензирали Brother, следва да запазят всички права върху интелектуалната собственост (правата, които могат да бъдат защитени от закона за авторското право, закона за дизайн, закона за търговска марка и други закони за интелектуална собственост), свързани с каквито и да било документи, програми, филми, анимации, статии, скици, чертежи, софтуер, бази данни, търговски марки, лога и други материали, налични на Уеб сайта (Информацията). Освен даването на възможност за вашата лична употреба на наличната информация в интернет сайта, както и правата ви предоставени от приложимия задължителен закон, ви е забранено възпроизвеждане, разпространение, промяна на показване, показване, публично предаване или създаване на други деривативни продукти на всяка информация, изцяло или частично, независимо от техния носител, без предварително писмено разрешение от собственика (ците) на интелектуалната собственост.


Отказ от отговорност


Въпреки че Brother използва максимални усилия да включи точна и актуална информация на уеб-сайта, Brother не дава никакви гаранции или постъпки от всякакъв характер, преки или косвени, по отношение на своята точност и целесъобразност (включително гаранции или постъпки, че определена информация отговаря на вашата цел или че информацията е освободена от грешки или компютърни вируси). Brother не поема отговорност или задължения за каквито и да било грешки или пропуски в информацията на уеб сайта. В никакъв случай Brother не носи отговорност за каквото и да е нарушение, загуба или щети от всякакъв вид, включително, но не само при проблеми с компютъра, загуба на данни, загуба на печалби, загуба на възможности за бизнес, прекъсване на дейност, или за косвени, специални, случайни, наказателните, назидателните или последващи повреди от всякакъв вид, които са резултат от използването на информацията на уеб сайта, използването на всякаква информация, получена от уеб сайтове, свързани с уеб сайта, или невъзможността за използване на уеб сайта или други уеб сайтове, свързани с уебсайта. Моля, имайте предвид, че информацията на уеб сайта може да бъдат променена или изтрита без предварително предупреждение. Този отказ от отговорност не е предназначен да ограничи отговорността на Brother в нарушение на всички задължителни изисквания, определени в приложимото законодателство.


Връзки към други сайтове


Настоящата декларация  за поверителност се отнася единствено до информацията, която се събира от нас от потребителите на този уеб сайт и ние не носим отговорност за практиките за поверителност на други уеб сайтове. Всички сайтове на трети страни, свързани с или от уеб сайта, не са под контрола на Brother и Brother не носи отговорност за съдържанието на всеки такъв свързан сайт. Brother предлага тези връзки само за ваше удобство, и включването на някоя връзка в сайт не означава обвързването на Brother на сайта.


Защита на личните данни


Brother уважава Вашата поверителност. Можете да влезете и да разгледате по-голямата част от дизайна на уебсайта, без да се разкриват личните ви данни и да се съхрани информацията, събрана от бисквитките, които ние използваме. Когато събираме или използваме вашата лична информация, ние ще защитаваме личните ви данни и ще се придържаме към Законите за защита на данните от 1998г. и 2003г. Тъй като уебсайта може да съдържа връзки на трети страни, Brother не носи отговорност за това как може да се използва вашата лична информация при достъп и търсене на тези свързани сайтове.


Използване на „бисквитки”

Бисквитката представлява текстов файл, който се прехвърля от уеб сайта на твърдия диск на вашия компютър, с цел да се направи уеб сайт да работи по-ефективно. Този уеб сайт използва следните два вида бисквитки: Бисквитки за сесия: това са временни бисквитки, които остават на компютъра ви, докато не напуснете този сайт. Постоянните бисквитки: те остават на вашия компютър, след като напуснете уебсайта.
Тези бисквитки се използват за: • Настройки за запис/промени, направени от вас • Съхраняване на информация на местно ниво, а не на уеб сайт за по-бърз достъп • Съхраняването на постоянна информация да се предава между две или повече страници • Записване коя секция/език на уеб сайт, посещавате Вие (така че да се върнете директно там преди) • Помогнете да Ви разпознаем, когато се върнете на уебсайта и ни позволете да предложим съдържание или реклами, които да съответстват на вашите интереси или да се избягване да ви показваме едни и същи реклами многократно. Ние може да използваме трети страни за подпомагане в този мониторинг и анализ.   Вие имате възможността да приемете или да откажете бисквитките чрез промяна на настройките на вашия браузър. Ако бихте искали да направите това, моля, вижте помощното меню на вашия браузър. Обаче, може да не сте в състояние да използвате всички интерактивни функции на уебсайта, ако бисквитките бъдат деактивирани.

Търговски марки


Brother и логото на Brother* са двете марки на Brother Industries, Ltd., компания регистрирана в Япония и някои други държави. Всички търговски наименования, лога и имена на продукти на други компании, появяващи се върху уебсайта са търговски наименования или търговски марки на съответните компании.


Разделение


Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия се установи, че е незаконна, невалидна или по друг начин неприложима поради законите на всяка държава или държава, в която тези условия са предназначени да бъдат ефективни след това, в рамките на този щат или държава, до степен че такава разпоредба е незаконна, невалидна или неприложима по друг начин, тя следва да бъде отделена от настоящите Общи условия. Всяка такава незаконосъобразност, недействителност или неприложимост не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които ще останат в пълна сила и ефективност.


Приложимо законодателство


Тези Общи условия и всички въпроси, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия, се управляват и тълкуват в съответствие с ирландското законодателство и ирландските съдилища следва да притежават изключителна юрисдикция върху всеки иск или въпроси, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия.


КонтактиБрадър Централна и Източна Европа ГмбХ.

Търговско представителство България
гр. СОФИЯ
ж.к.София парк Търговска зона бл 16В,
ет2. офис2.4 пк 1766
Телефон: 00359 2 958 35 25
Факс: 00359 2 850 41 41