1. Начало Brother
  2. За Brother
  3. Околна среда и устойчивост

Целта ни е до 2030 г. Да намалим преките и свързаните с енергетиката емисии с 65%

Нашите цели продължават да се съсредоточават върху производството на най-устойчивите продукти, като същевременно защитаваме нашата планета и подкрепяме хората във всичко
, което правим. Ние ще направим необходимото и ще оставим едно добро екологично наследство.

Open green forest landscape with trees

27,000,000 спасени дървета до момента

Заедно помогнахме да бъдат спасени 27,000,000 дървета в застрашени гори и подкрепихме местните общности.

Когато рециклирате с Brother, вие не само намалявате отпадъците, но също така помагате за защита на дъждовните гори, чрез партньорството ни с благотворителната организация Cool Earth.

Открийте Cool Earth

Визия 2050

В Brother ние винаги планираме по-безопасна, по-екологична среда. Ето защо ние сме създали визия за ограничаване на нашето въздействие върху околната среда от 2050.

Green industrial factory icon

Без въглерод

Активно намаляване на емисиите на CO2 за цялата верига и във всички бизнес операции и активен принос за създаването на общество без въглерод.

Green globe icon

Увеличаване на биологичното разнообразие

Намаляване до минимум на въздействието на бизнес операциите върху екосистемата и развиване на дейности за възстановяване и опазване на околната среда.

A globe with a recycling icon in the middle and a city landscape round it on a green background

Brother и кръговата икономика

Чрез кръговата икономика Brother се стреми да създаде по-трайни, издръжливи продукти, които могат да ви помогнат в развиването на вашата устойчивост.


Brother и Кръговата Икономика
Woman sat at desk on a laptop sliming with a shelf in the background and green plants

КСО в Brother

В Brother ние сме поели ангажимент да работим и подкрепяме обществата, в които работим. От подкрепата за целите на ООН за устойчиво развитие до местните инициативи, ние постоянно се стремим да изградим по-добър свят.

Разгледайте нашата КСО
A woman looking and drawing on a map with others in the background
Отдадени към всеки

Brother се ангажира да води отговорен, етичен и устойчив бизнес, реализиран чрез нашите политики, кодекси за добри практики и Глобална харта на Brother Group.

Ценности и философия

Three Brother technicians in a factory looking at a Brother toner

Продукти и съответствие 

Brother е в съответствие с всички законови изисквания, и гарантира, че всички продукти са издръжливи и печатат с високо качество.

Продукти и Съответствие
Close up of hands holding coffee beans

Кликнете за Земята 

Вижте как можете да допринесете за опазването на околната среда в световен мащаб с едно кликване. 

 

Клекнете за да помогнете