1. Начало Brother
  2. За Brother
  3. Околна среда и устойчивост
  4. Устойчивост и корпоративна социална отговорност

Нашият ангажимент към целите на ООН за устойчиво развитие 

 

Какви са целите за устойчиво развитие (ЦУР)

През 2015 г. всички 193 държави членки на Организацията на обединените нации приеха 17 цели за устойчиво развитие, насочени към превръщането на света в „по-благоденстващ, приобщаващ и устойчив“.“ Тези цели са насочени към редица различни области — от бедността до кръговата икономика.

Brother се фокусира върху 9 от тези цели, които са най-подходящи за нашия бизнес, и които гарантират, че ние допринасяме за по-устойчиво общество.

Гледайте нашето видео, за да разберете как Brother ще постигне тези цели.

Искате да рециклирате Brother продукти?

A globe with a recycling icon in the middle and a city landscape round it on a green background

Brother и кръговата икономика

Използвайки продуктите на Brother , можете да помогнете за защита на нашата планета. Това е така, защото в Brother работим за кръгова икономика; където поддържаме, ремонтираме и най-накрая рециклираме продуктите си, а не просто да ги заменяме. Чрез кръговата икономика Brother се стреми да създаде по-трайни, издръжливи продукти, които могат да ви помогнат в развиването на вашата устойчивост. От рециклиране на тонер касети до ремонт на машини, ние работим усилено, за да се намали нашето въздействие върху околната среда. 


Научете повече за кръговата икономика

Green transparent globe on green grass

Глобална КСО

Както и в Европа, ние се стремим да гарантираме, че Brother е устойчив в световен мащаб, включително и нашата верига на доставки. Като част от това Brother се ангажира с Глобалния договор на ООН и бе оценен независимо от Ecobis.

Разгледайте нашата КСО