Error: Generic Text label 'Added to basket' not set for language 'bg-BG' (Site: 'MAIN-CEE').
 1. Начало Brother
 2. Етикетни принтери
 3. Facilities management label printers

Топ шест причини за печат на персонализирани етикети 

Избягване на грешки при използването на оборудването на обекта

Давате ясни инструкции на потребителите с траен етикет Brother P-touch за управление на климатици, проектори в заседателни зали и аудио/видео оборудване, контролни табла, машини и др.

Гарантирано спазване на вътрешните политики

Използвате персонализирани етикети, за да дадете инструкции за спазване на вътрешните политики на компанията ви.

Спазване на стандартите за безопасност и здраве при работа

Предупредителни знаци и табели за безопасност е необходимо да се поставят около рискови места, например: за да информират персонала или посетителите за гореща вода, опасност от подхлъзване, правилна употреба на опасни машини и други рискове. Създаването на ясни и четливи персонализирани знаци с ламинираните етикети Brother P-touch гарантира, че рисковете са сведени до минимум, а персоналът и посетителите са информирани относно безопасността и здравето при работа.

Тестване, акредитация или документация на оборудване

 Като обозначавате оборудването с етикети свеждате до минимум грешки при тестване на грешното оборудване. PAT тестването (тестване с портативни уреди) може да се унифицира чрез принтиране и поставяне на етикети за преминат PAТ тест с помощта на етикетен принтер Brother P-touch.

Гарантиране на валидността на застрахователни покрития

 Много застрахователни полици съдържат строги правила за гарантиране, че на съответните рискови места са посочени ясни инструкции за минимизиране на шанса от нараняване или имуществени щети. Създавате персонализирани етикети на място, като използвате етикетен принтер Brother P-touch.

Избягване на объркване по време на евакуация

Гарантирате, че сградите се евакуират по ефикасен начин и се спазват правилните политики чрез използване на ясно обозначаване на маршрутите за евакуация, изходите и оборудването. Обновете знаците с инструкции за евакуация с трайни, четливи етикети, и обозначете сборните пунктове, телефонните номера и др.

Разгледайте нашата серия етикетни принтери и научете повече за трайните ни етикети 

Защо етикетирането е толкова важно?

Four file folders with Brother P-touch labels on spine identifying the contents of the folders

Офис

Бързият достъп до ключова информация е изключително важен за ефективната работа. Ясното етикиране на обекти и документи в офиса гарантира, че ще можете бързо да намерите важната информация и предмети. Например:

 • Документи и папки
 • ИТ оборудване и други активи
 • Канцеларски материали
 • Кутии за съхранение

Two Brother P-touch labels on a control panel, warning of danger and to check instructions before use

Безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда 

Създавайте персонализирани етикети при необходимост, за да гарантирате, че оборудването е правилно монтирано, използвано безопасно, тествано и точно обозначено. Опасностите могат да бъдат ясно обозначени с ярки цветни етикети. Често срещани приложения на етикетите Brother са:

 • Информационни табели
 • Тръби и канали
 • Системи за отопление, вентилация и климатизация
 • Генератори и двигатели

Two radio walkie-talkies with identification labels produced on a Brother P-touch label printer

Сигурност

Сигурността на сградите и съоръженията, както и на служителите в тях, е от основно значение за успеха на бизнеса ви. Трайните етикети Brother са идеални за обозначаване на:

 • Видеокамери и оборудване за наблюдение
 • Имущество
 • Кабели и кабелни системи
 • Знаци за достъп

 

Brother P-touch label on fire extinguisher

Пожарна безопасност

С оглед на строгите разпоредби относно пожарната безопасност, етикетите Brother P-touch са от изключителна важност за гарантиране на спазване на законовите изисквания и се използват за:

 • Обозначаване на противопожарно оборудване
 • Водни системи
 • Знаци за безопасност
 • Алармени системи

Етикетни принтери и специализирани етикети Brother

Създадени да работят заедно

С най-голямата ширина на печат в продуктовата гама, стотици символи, печат на баркод и възможност за печат на етикети от Microsoft Office, моделът Brother PT-P900W е идеален за създаване на персонализирани етикети със знаци, инструкции, информация за безопасност и обозначителни етикети в целия обект. С разнообразието от касети с ленти Brother, предлагани в различни цветове и материали за различни приложения, ще разполагате с най-доброто решение за етикиране на помещенията и съоръженията в обекта си. 

Разгледайте принтерите и етикетите