Уважаеми клиенти,

Ние от Brother България Ви благодарим, че купихте нашия продукт!

Надяваме се да сте доволни от избора си, защото той е разработен така, че да посрещне всички Ваши изисквания и да Ви осигури безпроблемна употреба.

Всички продукти на Brother имат ДВЕ (2) ГОДИНИ стандартна гаранция, която започва да тече от датата на покупката.

В случай на неизправност през този период, причинена от грешка в дизайна, материалите или изработката, Brother Ви осигурява безплатен ремонт или, ако е нужно - подмяна на устройството с ново - по начина, описан по-долу. Моля, за Ваше улеснение преди да се свържете с нас, прочетете внимателно Ръководството на потребителя.  Можете да си изтеглите нужния софтуер, да си отговорите на Често Задавани Въпроси и да намерите друга полезна информация на интернет адрес: https://support.brother.com

Гаранционни условия
  I. Обхват на гаранцията
 • Гаранцията е валидна само при представяне на оригинална фактура или касова бележка за покупката, които да са четливи и да съдържат цялата нужна информация -  дата, продукт и име на търговеца, осъществил продажбата.
 • Гаранцията важи за територията на България.
 • Гаранцията не важи, ако серийния номер на продукта е изтрит,  нечетлив или променен по някакъв начин.
 • Гаранцията не покрива повреди, причинени от каквито и да било промени по механиката и/или електрониката на продукта без изрично писмено одобрение от Brother.

II. Влизане в сила на удължена гаранция

    Продуктът трябва да е регистриран на интернет страницата на Brother: https://www.brother.bg/support/warranty

 

III. Гаранцията изключва:

 • Консумативите;
 • Софтуерни функции, които не са разработени от Brother;
 • Периодична поддръжка, поправка или подмяна на части, поради  нормално износване
 • Повреди по продукта, причинени от употребата на консумативи, чието качество е извън контрола на Brother;
 • Повреди, причинени от неправилна употреба. Продуктът трябва да се използва според указанията в Ръководството на потребителя;
 • Повреди, вследствие неспазване на инструкциите на Brother за правилна поддръжка на устройството;
 • Повреди, поради инсталация или употреба на продукта по начин, който не съответства на техническите стандарти за безопастност в страната, където се използва;
 • Повреди, причинени от ремонт, извършен от неоторизиран сервиз или от самия клиент;
 • Повреди при транспортиране, причинени от неправилно опаковане (препоръчваме Ви да запазите оригиналната опаковка, в случай че се наложи транспортиране на устройството);
 • Повреди, поради невнимание, лоша вентилация или в резултат на природни бедствия (мълния, наводнение, пожар и други независещи от Brother причини);

Общи условия

Гаранцията се отнася единствено до продуктите на Brother и тяхната функционалност и не засяга никакви други граждански права, уредени от законите в страната или клиентски права, породени от договора за покупко-продажба. 

Специални гаранционни условия


1. 3-годишна удължена гаранция (платена, след регистрация)

Можете да удължите стандартната 2 годишна гаранция като закупите удължена гаранция от Вашия Brother дилър.  Brother ще ви осигури пълно гаранционно обслужване за период от 3 години за всяка неизправност, включена в гаранционните условия.

При наличие на проблем, трябва само да позвъните на национален номер 0 700 19 117 (на цената на един градски разговор), за да получите нужната консултация.  Ако е необходим сервиз, ще бъдете посетени от оторизиран такъв в удобно за Вас време. Обикновено това посещение се извършва до 24 часа от позвъняването Ви – ако се намирате в населеното място, където е оторизираният ни сервиз и до 48 часа – ако сте извън него.

а.  Ремонт на място

Услуга, напълно безплатна за клиентите на Brother, състояща се в ремонт на неизправното устройство на място – във Вашия дом или офис – от оторизиран сервиз. (Решението дали да се извърши ремонтът се взима от Brother)

б.  Подмяна на място

 Услуга, напълно безплатна за клиентите на Brother, състояща се в подмяна на неизправното устройство с ново. Brother поема всички транспортни разходи, вкл. за извозването на дефектиралото устройство.

в.  Взимане и връщане

Услуга, напълно безплатна за клиентите на Brother, състояща се във взимане на неизправното устройство от дома/офиса на клиента, поправката му в оторизиран сервиз и връщането му отново при клиента. Brother поема всички транспортни разходи и ако бъде преценено, че този вид ремонт е финансово неизгоден, Brother може да реши да подмени неизправното устройство с ново. (Решението дали да се извърши ремонт или подмяна се взима от Brother).

 
 2. 2+1 години гаранция ПРОМОЦИЯ (безплатна, след регистрация)

 
Промоцията се обявява от Brother на интернет сайта на компанията - https://www.brother.bg  за определен период от време. В рамките на тази промоция можете да удължите гаранцията на Вашия Brother продукт от 2 на 3 години като се регистрирате до 60 дни от датата на покупката напълно безплатно на интернет адрес:  https://www.brother.bg/support/warranty