1. Начало Brother
  2. За Brother
  3. Околна среда и устойчивост
  4. Cool Earth
  5. Инициативи с Cool Earth
Служители на RWSSP, по време на изследователско посещение в села в залива Милн, подпомагащи проекти, ръководени от Cool Earth и подкрепени от Brother.

Трябва да предприемем стъпки, за да защитим нашата планета, докато все още можем

Безопасността на нашата планета е изложена на риск всеки ден от изменението на климата, а в Brother считаме, че опазването на последните останали дъждовни гори е от жизненоважно значение за спирането и поправянето на някои от щетите, които бяха нанесени. Ето защо ние си партнираме с Cool Earth и се гордеем, че сме най-дългогодишния им партньор. 

Дъждовните гори са естествени въглеродни складове – те поглъщат въглероден диоксид, като помагат за предотвратяване на покачването на температурите на Земята, като по този начин ги защитават в жизнено важни условия, както и подкрепят хората, които живеят в тях. Трябва да гарантираме, че общностите, които живеят в тези жизненоважни екосистеми, притежават необходимите знания, подкрепа и оборудване за защита, развитие и в крайна сметка спасяване на тропическите гори, които все още са останали.

От жизненоважно значение е да подкрепим действията в областта на климата. Откато започна нашето партньорство с Cool Earth , Brother помогна за защита на над 78,000 хектара гори: Около 32 милиона дървета с капацитет за съхранение на над 50 милиона тона въглерод. Това защитава богатството на биологичното разнообразие и запазва въглеродните складове в света непокътнати.


Нашите дъждовни гори трябва да получат възможност да процъфтяват, ако искаме да играят важна роля за абсорбирането на CO2 и за поддържането на нашата планета здрава.

Подкрепете Cool Earth и техните инициативи чрез рециклиране на използваните от вас консумативи

Последните Cool Earth инициативи, подкрепени от клиентите на Brother 

Редица хора, държащи лаптопи пред балони и нови дървени лаборатории

Изграждане на нови лаборатории за тропическите гори (Rainforest Labs)

Ние всички ще усетим въздействието на климатичните кризи, но това не е равностойна игра, когато става въпрос за справяне с предизвикателствата, които те носят. Хората, живеещи в тропическите гори са на първа линия на изменението на климата и вече носят основната тежест на екстремното време, повишаването на морското равнище и много други. Повечето от нас използват смартфон и разчитат на Google Maps и Wi-Fi в ежедневието си, но не всеки има лесен достъп до тези услуги.

Част от програмата на Rainforest Labs на Cool Earth е предназначена да се справи с тoзи дефицит. Чрез комбиниране на технологиите с познанията на коренното население, можем да гарантираме, че хората с най-добър опит за защита на тропическите гори са оборудвани за това и че могат да бъдат предприети необходимите стъпки за намиране на решения.

След успеха на Rainforest Labs в Перу, ние сме развълнувани да подкрепим изграждането на първата Rainforest Lab в Папуа Нова Гвинея, в Уабумари. Тази лаборатория ще предостави на местните хора, които се грижат за горите технологията и обучението, от които се нуждаят, за да проследяват заплахите за тропическите гори, като незаконна сеч и горски пожари и да предприемат бързи действия. От отварянето на първата Rainforest Lab в Перу през 2022 г., Ашанинка са отговорили на 100 сигнала за загуба на гори, благодарение на достъпа си до данни и технологии.

Последиците от горските пожари в общността на Потсотени, Перу.

Предотвратяване на пожари в Амазонка

Чрез ново партньорство с Central Ashninka del Río ene (CARE), COOL Earth предоставя подкрепа за застъпничество, за да лобира пред местните правителства за осигуряване на жизненоважно финансиране за инициативи за предотвратяване на пожари. Това обхваща четири ключови програми: Превенция (правна и физическа); подготовка и контрол; разпространение на информация; застъпничество и финанси.

Дългосрочната цел е да се даде на хората обучението, от което се нуждаят, за да идентифицират и наблюдават променящите се горски условия, за да се борят с пожарите преди дори да започнат.

Ашанинка има дълга история на използване на контролирано изгаряне за борба с горските пожари. Адаптирането към изменението на климата чрез преосмисляне на традиционните практики на Ашаннинка за управление на земята ще създаде нови начини за опазване на тропическите гори. Това защитава домовете, поминъка и здравето на нашата планета.

 

Изглед от птичи поглед към краищата на село Ашанинка на ръба на Рио Ене, Перу.
Мария събира какаови шушулки, суровини за шоколад в Папуа Нова Гвинея.
Станция за миене на ръце. Клиентите на Brother имат фонд за помощ, който сега активно помага за намаляване на заболяванията в Папуа Нова Гвинея

Как чистите ръце защитават тропическите гори на Нова Гвинея

Може да не смятате, че редовното измиване на ръцете помага за борба с обезлесяването, но наистина го прави.

В Папуа Нова Гвинея, Brother подкрепя Cool Earth, за да осигури 24 станции за миене на ръце за общностите, живеещив дъждовни гори. Но как това спасява дървета? Измиването на ръцете е първата стъпка в ефекта на доминото от положителни действия, които гарантират, че гората и нейните общности остават здрави. То поддържа култура на здраве и хигиена. 

Чистите ръце означават по-малко болести. По-малкото болести гарантират, че има по-устойчиви хора, живеещи в тропическите гори, за да ги защитят. Повече здрави хора означава по-малко пътувания до скъпи медицински центрове. По-малко разходи за медицинско лечение означава по-голяма финансова сигурност. По-голямата финансова сигурност означава по-малко икономически натиск да продават гори и дървен материал.

Изградени от местните хора в училищата, пазарите и здравните центрове станциите за миене на ръце са подобрили значително живота на над 2,500 души. Освен това бяха осигурени и допълнителни санитарни обучения за 33 доброволци от осем села.

 

 

Разберете какво друго можете да направите, за да помогнете и подкрепите Cool Earth днес