Някои наредби на IET определят минимален размер на шрифта, който изисква по-големи етикети.

Моделът P-touch E550WVP с ширина на лентата до 24 мм гарантира максимално спазване на наредбите за електрическите мрежи на IET.

P-touch fluorescent TZe tape with voltage warning message

Regulation 514.1(General ID and notices)

Наредба 514.1 на IET относно електрическите мрежи (Обща идентификация и уведомления)
Идентификация на предназначението на превключватели и устройства за контрол и поставяне на предупредителна сигнализация, когато е необходимо.
Ниво на спазване от етикетните принтери:

PT-E550WVP (всички изисквания)
PT-E300VP (повечето изисквания)
PT-E110VP (някои изисквания)
 

Приложим размер на етикетна лента/цвят:

Черно върху бяло 12/18/24 мм
Черно върху жълто 12/18/24 мм

P-touch yellow flexible-ID tape on a cable

Наредба 514.2 на IET относно електрическите мрежи (Кабелни системи)

Етикиране на кабелни системи за проверки, изпитвания, ремонти и извършване на промени.

Ниво на спазване от етикетните принтери:
PT-E550WVP (всички изисквания)
PT-E300VP (всички изисквания)
PT-E110VP (всички изисквания)
 

Приложим размер на етикетна лента/цвят:
Черно върху бяло 9/12 мм

Brother HSe heat-shrink tube applied to a cable

Наредба 514.3 на IET относно електрическите мрежи (Идентифициране на проводници чрез надписване и/или номериране) 

Четливо и трайно обозначаване на проводници чрез надпис с букви и арабски цифри.
Подчертаване на „6” и „9”, когато се използват изолирано, с цел избягване на двусмисленост.

Ниво на спазване от етикетните принтери:
PT-E550WVP (всички изисквания)
PT-E300VP (всички изисквания)
PT-E110VP (всички изисквания)
 

Приложим размер на етикетна лента/цвят:
Черно върху бяло 9/12 мм

Consumer unit labelled with a Brother TZe yellow label

Наредба 514.4 на IET относно електрическите мрежи (Идентифициране на предпазители)

Ясна идентификация на предпазители

Ниво на спазване от етикетните принтери:
PT-E550WVP (всички изисквания)
PT-E300VP (всички изисквания)
PT-E110VP (някои изисквания)
 

Приложим размер на етикетна лента/цвят:
Черно върху бяло 9/12/18 мм

Открийте разнообразието от етикетни принтери и издръжливи етикети Brother – разработени за електротехници