Brother е на ваша страна

Намалете разходите, подобрете грижите за пациентите и бъдете спокойни за сигурността на конфиденциалните документи с решенията на Brother за печат и сканиране, експертно разработени за сектора на здравеопазването.

Нека ви помогнем с решение...

Да, с функцията PrintSmart Secure Pro Mail2Print. Използвайки технологията за защитен печат на Brother, документите могат да бъдат изпращани на устройството прикачени към имейл, като ПИН кодът за разпечатване се изпраща обратно от устройството. Устройството ще разпечата задачата, само когато е въведен правилният ПИН.

 

Да. Има няколко начина. Функциа за защитно заключване (Secure Function Lock) ви позволява пряк контрол върху употребата на функциите от определени потребители, чрез идентификация с ПИН код или NFC идентификационна карта.
Обикновено, ако задание за печат се изпраща към опашката на вашия принтер, тя може да седи на машината за неопределено време, което създава риск за поверителни документи. С настройката за Периодично Изтриване можете да зададете команда на принтера да изтрива данните за печат от паметта, след определен период от време.