Преглед на лента

3,5 mm6 mm9 mm12 mm18 mm24 mm36 mm

Защитна ламинирана лента

Позволява проверка за целостта на етикета, със специално покритие, което се разрушава при премахване

TZe-SE4TZe-SE5

Гъвкава идентификационна ламинирана лента

За маркиране на проводници, кабели и други предмети с малък диаметър

TZe-FX211TZe-FX221TZe-FX231TZe-FX241TZe-FX251TZe-FX261
TZe-FX611TZe-FX621TZe-FX631TZe-FX641TZe-FX651TZe-FX661

Силнозалепваща ламинирана лента

Използва изключително силно лепило за груби или неравни повърхности

TZe-S211TZe-S221TZe-S231TZe-S241TZe-S251TZe-S261
TZe-S621TZe-S631TZe-S641TZe-S651
TZe-S131TZe-S141TZe-S151

Офорт неламинирана лента

Използва се като част от процеса на химическо ецване, за трайно маркиране на метали и стъкло

STe-141STe-151STe-161

Самоламиниращи

За идентифициране на мрежови кабели като CAT5e, CAT6 и CAT6A пач кабели

TZe-SL251TZe-SL261
TZe-SL651TZe-SL661

Ленти тип Флаг

Ленти тип Флаг

Етикет тип Флаг, ниламиниран

Предварително оразмерени етикети, използвани за идентифициране на оптични влакна и други видове тънки кабели

FLe-2511
FLe-6511
FLe-7511

Термосвиваем шлаух

5,8 mm8,8 mm11,7 mm17,7 mm23,6 mm

Термосвиваем шлаух

За поставяне около кабели и проводници, този специализирана кабелна марка се свива при нагряване

HSe-211 HSe-221 HSe-231 HSe-241 HSe-251